ΜΥΘΟΙ

feminism cbt

21 Δεκ: Ο φεμινισμός χρειάζεται γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία.

Εάν ο φεμινισμός ήταν μια γυναίκα θα χρειάζονταν άμεσα γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Οποιαδήποτε αντιπαράθεση στο φεμινιστικό δόγμα αντιμετωπίζεται άμεσα με…